Starta ett möte - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

Starta ett möte

Kontakta oss
Att starta ett nytt DAA-möte.

Om det inte finns ett möte i ditt område kan du starta en egen grupp.

Möten är en nödvändig del av tillfrisknandet.

Att starta en ny grupp kan vara ganska enkelt men kräver en hel del förberedelser och ett starkt engagemang.
Om du vill starta en ny grupp finns stöd här för dig – maila till: info@daa.nu för råd och vägledning.
Därifrån tar vi det vidare och bistår med stöd och instruktioner samt vilken information vi behöver från dig.

Varför är möten viktiga?

Den viktigaste punkten i ett möte är att föra budskapet vidare. Detta enligt den femte traditionen: -Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till narkomanen som fortfarande lider.
Vi gör detta genom att tala om de 12 stegen och hur de har förändrat våra liv (eller hur de börjar förändra våra liv). Vi använder våra erfarenheter för att förklara hur vårt missbruk arbetat mot oss i våra liv, och hur vi använder andliga principer att övervinna våra egna svårigheter.
Vi talar om hur vi måste ändra levnadssätt för att övervinna vår sjukdom.
Vi minns och pratar också om vårt förflutna.
Med hjälp av historier om hur vi kände oss, tänkte och betedde oss, bereds en nykomling möjlighet att identifiera sig med oss och känna ett gemensamt förflutet.
Skillnaden är dock att dessa saker är ur vårt förflutna, men för nykomlingen kommer de att vara dagens verklighet. Vi visar vägen framåt och beskriver vårt nya sätt att leva så att nykomlingen kan följa oss ut ur sitt missbruk.
Ofta måste nykomlingar övervinna en hel del rädsla och misstänksamhet för att överhuvudtaget komma till ett möte, så en vänlig uppmuntrande atmosfär är därför av största vikt.
De ska få en programförklaring, en möteslista och en välkomstbricka. Samtidigt förklarar mötesledaren att nykomlingen alltid är den viktigaste personen på mötet.

Vad händer på DAA-möten - Olika mötesformer.
På DAA-möten träffas medlemmar för att prata om de 12 stegen och sitt tillfrisknande.
Både framgångar och svårigheter. De brukar pågå en timme, eller så. Möteslokalen öppnas 30-60 minuter i förväg så att folk kan träffas och prata över en kopp te eller kaffe.
Mötesledaren öppnar mötet och hälsar oss välkomna.
Vi läser programförklaringen, hur det fungerar, de tolv stegen samt de tolv traditionerna.
Man frågar om någon är ny och denne får ett särskilt varmt välkomnande. Vi gratulerar till drogfri tid och brickor delas ut i valörerna 30, 60 & 90 dagar samt 6 och 9 månader. För årsdagar erhålles medaljer.
I DAA presenterar vi oss endast med förnamn och som alkoholister och/eller narkomaner.
Att tala på ett möte kallas ”att dela” (från engelskans share)

Det finns öppna och slutna möten.
De öppna är till för alla som är intresserade. Dit kan anhöriga, vänner och proffessionella komma.
De slutna är endast för oss som har en önskan att sluta använda alkohol och droger.
Mötet är vanligen en av dessa fyra former:

Talarmöte:
Det är när en medlem talar litet längre om sitt liv. Hur det såg ut före, vad som hände och hur det är nu. Om hur arbetet i tolvstegsprogrammet har förändrat deras liv. En ”lifestory” helt enkelt. Därefter då talaren är klar delar andra medlemmar om sina känslor och minnen uppkomna under talarens delning.
Talarmötena är oftast de längsta mötena, ibland även med paus.

Stegmöte: En text rörande något av de tolv stegen läses. Därefter delar medlemmarna med sig av hur de arbetat/arbetar med det valda steget.

Temamöte: Ledaren ber deltagarna att föreslå ett eller flera teman såsom tacksamhet, ärlighet, tålamod eller liknande. Medlemmarna delar därefter om dessa valda teman.

Litteraturmöte: En medlem läser något stycke ur AA:s litteratur.
T.ex ”AA:s Stora Bok”, ”Som Bill ser det” eller ”Tolv steg & Tolv traditioner” som vi sedan delar kring.

Det är alltid gruppens angelägenhet att välja hur mötesformen ska vara.
Därför finns således Tema/Steg-möte eller Känslo/Litteratur-möte etc.

Vad du behöver för att starta ett möte.
Varje DAA möte leds av den grupp människor som regelbundet deltar.
Det finns olika roller som bör uppfyllas. Ett förslag på dessa är:
Gruppservicerepresentant. (GSR): Sammankallar och leder gruppens praktiska möten…(som ett slags styrelsemöte) Ser också till att representera gruppen inför DAA som helhet. Kommunicerar även med andra grupper i området.
Kassör. Håller koll på och redogör för gruppens ekonomi. Sköter hyresinbetalningar och fördelar pengar till inköp respektive återföring av överskjutande medel till DAA som helhet. En DAA-grupp bör inte samla pengar på hög men en god ide är att ha en månadshyra som buffert för svåra tider.
Sekreterare. Ser till att protokollföra gruppens praktiska möten. Håller ordning på gruppens litteratur samt om nödvändigt, servicegruppens kontaktuppgifter, telefonnummer och mail-adresser.
Kaffekokare. Den kanske viktigaste personen (näst efter nykomlingen)
Den har ofta ansvaret för nycklarna till lokalen och mötets iordningställande. Ordnar med kaffe och te, lägger fram texter, tänder ljus m.m. Detta ansvar bör delas av två personer, så att backup finns vid ev. sjukdom, problem med barnomsorg o.s.v. Kaffekokarna ses ofta som gruppens ansikten utåt då de är först på plats och välkomnar medlemmarna efterhand de kommer till mötet.

ALLA FORMER AV SERVICEARBETE GAGNAR TILLFRISKNANDET.
Därom råder inget tvivel. De tre legaten, triangeln i vår logga, står för:
-Gemenskap
-Service
-Tillfrisknande

Finns det några regler för ett möte?
Det finns en lista på 12 principer som, om de följs kommer att hålla mötena friska och produktiva. Dessa principer kallas de tolv traditionerna. Naturligtvis ska inte den som är full eller påtänd dela utan i stället lyssna och tala med någon efter mötet.
Mötena är ingen lämplig plats för barn. Ej heller för hundar, av hänsyn till allergiker.

Valet av lokal är viktigt.
Vi använder ofta kyrkans lokaler, folkets hus, hyresgästföreningar och teatrar för vår verksamhet. Människor är ofta mycket intresserade av DAA och vad vi gör och är ofta angelägna om att ställa en lokal till förfogande så att samhället kan dra nytta av mötet.
Var inte blyg för att förklara vad DAA är och vad ditt möte handlar om. Många människor kommer att uppmuntra dig för vad du försöker göra. Kyrkan brukar vara särskilt generös både vad gäller tillit och tolerans men också hyresavtal.
Betänk väl att hyran måste vara rimlig så att den med lätthet kan betalas enligt avtal, även i tider då grupp-medlemmarnas frivilliga bidrag sviktar. Goda kollektivtrafikförbindelser underlättar då många av oss inte har den bästa ekonomin.

När du hittat en bra lokal - se efter den noga!

Respekt och ödmjukhet mot våra hyresvärdar och grannar är av yttersta vikt.
Det kommer att bidra till att föra ett positivt budskap om DAA.


Back to content | Back to main menu