Programförklaring - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

Programförklaring

Om DAA
DAA, Drug Addicts Anonymous
är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med
varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser.
DAA kräver inga inträdes eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
DAA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är hålla oss drogfria och hjälpa andra narkomaner att uppnå samma frihet.

Programförklaringen kan laddas ner genom att klicka här.

Copyright © by AA Grapewine Inc. och anpassad med tillstånd.
Tillståndet att anpassa AAs programförklaring innebär ingen anknytning till eller stöd åt något annat program eller annan organisation.
Back to content | Back to main menu