Mötestyper - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

Mötestyper

Våra möten
Slutna möten
Är till för män och kvinnor som själva har ett problem med narkotika
och/eller andra sinnesförändrande substanser.

Öppna möten
Är till för alla som är intresserade av DAA, t ex anhöriga och professionella.

Informationsmöten
Möten på fängelser, institutioner och häkten.
Back to content | Back to main menu