copyright - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

copyright

Om DAA
Tillstånd att anpassa AAs 12 steg

De tolv stegen är återgivna och anpassade med tillstånd från AA World Services, Inc.
Tillstånd att återge och anpassa de tolv stegen innebär inte att AA har någon anknytning
till detta program. AA är enbart ett program för att tillfriskna från alkoholism.

Användning av stegen och traditionerna i samband med program och aktiviteter som är
tillkomna enligt AA:s mönster men som behandlar andra problem ändrar inte på detta.

Anonyma alkoholisters tolv steg:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv.
 2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom.
 4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska, den exakta innebörden av alla våra fel.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat, och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt, utom då detta kunde skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om hans vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi, som ett resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Back to content | Back to main menu