12 traditioner - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

12 traditioner

Om DAA
1. Vår gemensamma välfärd bör alltid komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom DAA.

2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr oss inte.

3. Det enda villkoret för medlemskap i DAA är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser.

4. Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller DAA som helhet.

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till narkomanen som fortfarande lider.

6. En DAA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna DAA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att avleda oss från vårt huvudsyfte.

7. Varje DAA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

8. Drug Addicts Anonymous bör för alltid förbli icke-professionella – men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

9. DAA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för service – dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10. Drug Addicts Anonymous tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör DAA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film.

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter.

Copyright © A.A. World Services, Inc. och anpassad med tillstånd.
Tillståndet att anpassa AA:s Tolv steg innebär ingen anknytning till eller stöd åt något annat program eller annan organisation.
Back to content | Back to main menu