12 steg - DAA Sverige

Go to content

Main menu:

12 steg

Om DAA
 Här följer de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande.

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser - att våra liv blivit ohanterliga.

2. Kom till tro på att en kraft starkare än vår egen, kunde ge oss vårt förstånd tillbaka.

3. Tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.

4. Företog en genomgripande och orädd moralisk inventering av oss själva.

5. Erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel.

6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7. Bad ödmjukt Honom att avlägsna våra tillkortakommanden.

8. Gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta kunde skada dem eller andra.

10. Fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrkan att utföra den.

12. När vi, som ett resultat av dessa steg, själva haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till narkomaner och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Copyright © A.A. World Services, Inc. och anpassad med tillstånd.
Tillståndet att anpassa AA:s Tolv steg innebär ingen anknytning till eller stöd åt något annat program eller annan organisation.
Back to content | Back to main menu