DAA Sverige

Go to content

Main menu:

Välkommen till DAA, Drug Addicts Anonymous ©

Vi är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka
med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.
Vi tillfrisknar genom Anonyma Alkoholisters ”Stora Boken” och de tolv stegen.
Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet till AA, som gett oss tillstånd att anpassa och
tillämpa de tolv stegen och de tolv traditionerna.

DAA startades i Sverige 1997 och är den enda tolvstegsgemenskap som grundats utanför USA.
Vi finns även i Danmark, Kanada, Litauen, Storbritannien, Tyskland och USA.
Back to content | Back to main menu